ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Διεθνή Συνέδρια

2022

 • Charchousi D., M.P. Papadopoulou, A. Goula (2022), “Synergies between ecosystem services and land uses: Preliminary assessment results”, 7th IAHR Europe Congress, Athens, Greece
 • Kourtis G., C.-A. Papadopoulou, M.P. Papadopoudou, C. Laspidou and V. Tsihrintzis (2022), ”A Multi-Criteria Analysis Framework for Assessment of Nature-Based Solutions (NbS)”, 7th IAHR Europe Congress, Athens, Greece
 • Leka A., A. Leventis and M.P. Papadopoulou (2022), “Urban Sustainability and Resilience. Local Adaptation Plans (LCCAP) and Green Infrastructure”, 39th IAHR Conference, Granada, Spain
 • Likar D., S. Kasovska Georgieva, M.P. Papadopoudou, A. Voudouri, O. Rousos, N. Lalaj (2022), “Challenges and Opportunities in transboundary water bodies in Balkan region”, 9th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2022), Mykonos, GREECE
 • Voudouri Α., D. Konsta, G. Panagopoulou, O. Roussos and M.P. Papadopoulou (2022), “Climate Change Governance: The Greek National Climate Adaptation Hub”, 9th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2022), Mykonos, GREECE

2021

 • Leka A., D. Charchousi and M.P. Papadopoulou (2021) “Developing a framework for local climate change adaptation plan: The case of Mandra-Attiki, Greece” E-proceedings 17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens Greece
 • Papadopoulou M.P. and A. Vlachou (2021) “Investigating the water, energy, marine land uses, food, climate interlinkages in marine environment”, E-proceedings 17th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens Greece
 • Charchousi D. & M.P. Papadopoulou, (2021) “A matrix approach to rank Groundwater Dependent Ecosystems Services based on land uses”, 6th IAHR Europe Congress, Warsaw Poland

2020

 • Charchousi D. & M.P. Papadopoulou, (2021), “A matrix approach to rank Groundwater Dependent Ecosystems Services based on land uses”, 6th IAHR Europe Congress, June 30th – July 2nd, 2020, Warsaw, Poland

2019

 • Potamianou N., C.-A. Papadopoulou and M.P. Papadopoulou (2019), “Sustainable Development Goals (SDGs) and Indicators: Managing Drylands”, E-proceedings 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.
 • Sifounakis O., Papadopoulou M.P., Haas E. (2019), “Assessment of Greenhouse Gas Emission and nitrate leaching inventory from agricultural lands in the region of Thessaly (Greece) using the LandscapeDNDC model”, European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2019, Vienna, Austria.
 • Charchousi D. and M.P. Papadopoulou (2019), “Water Availability: A factor of sustainability and adaptation of agriculture to climate change”, E-proceedings 16th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.
 • Charchousi D. and M.P. Papadopoulou (2019), “An Uncertainty Analysis approach for ecosystem sustainability based on Groundwater Footprint”, 38th IAHR Conference, Panama City, Panama.
 • Laspidou C., N.K. Mellios, D.T. Kofinas, A.E. Ioannou, A.E. Spyropoulou, M.P. Papadopoulou, C.-A. Papadopoulou (2019), “A System Dynamics Model for the Water-Energy-Food-Land Use-Climate Nexus: The Greek Case Study“, 38th IAHR Conference, Panama City, Panama.

2018

 • Charchousi D., Κ. Spanoudaki, A. Karali, A. Nanou-Giannarou, C. Giannakopoulos and M.P. Papadopoulou (2018), “Investigation of climate change impacts on groundwater fooΤprint in chania Groundwater System”, e-Proceedings of the XIV Protection and Restoration of the Environment Conference, Thessaloniki, Greece.
 • Papadopoulou M.P., V.K. Tsoukala and Z. Kalampaliki (2018), “Stress-weighted water footprint assessment of agricultural policies in a water scarce region”, E-proceedings 6th International Conference on Solid Waste Management, Naxos, GREECE

2017

 • Tsoukala V. and M.P. Papadopoulou (2017), ”Evaluation and Prioritization of Erosion Protection Measures along the Coast of Avlida”, E-proceedings 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece
 • Koliotsis P.T and M.P. Papadopoulou (2017), ”The Contribution of Accessible Urban Greenspace in the Quality of Residents’ Life in the Attica Basin – A Spatial Analysis”, E-proceedings 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece
 • Laspidou C., M. Witmer, L. Vamvakeridou-Lyroudia, X. Domingo, F. Brouwer, M. Howells, J. Susnik, M. Blanco, M. Bonazountas, M. Fournier, M.P. Papadopoulou (2017), “The water-land-food-energy-climate Nexus for a resource efficient Europe”, E-proceedings 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece
 • Sifounakis O., Μ.P. Papadopoulou and E. Haas, (2017), “Assessing GHG Emission and Nitrate leaching in local agricultural land using Landscape DNDC”, E-proceedings of 10th World Congress of EWRA, Athens, Greece
 • Charchousi D., M.P. Papadopoulou, K. Spanoudaki, D. Alexakis, C. Giannakopoulos and A. Karali (2017), “Assessing the vulnerability of agriculture to climate change: The case of Cyprus”, E-proceedings of 10th World Congress of EWRA, Athnes, Greece.

2016

 • Giannakopoulos C., M.P. Papadopoulou, A. Karali, G. Lemesios, K.V. Varotsos, D. Charchousi (2016), “Developing a stakeholder tool to assess impacts and adaptation options for Mediterranean islands’ agriculture through climate and hydrological modeling”, MedCLIVAR 2016 Learning from the past, perceiving the present, engaging for the future, Athens, GREECE
 • Laspidou C.S., A. Leka and M.P. Papadopoulou (2016), “Life Cycle Assessment of Small and Decentralized Wastewater Treatment Plants”, IWA SWWS Conference, Athens, GREECE
 • Giannakopoulos C., A. Karali, G. Lemesios, M. Loizidou, C. Papadaskalopoulou, K. Moustakas, M.P. Papadopoulou, M. Moriondo, M. Markou, E. Hatziyanni and L. Pasotti (2016) “Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands’ Agriculture (ADAPT2CLIMA)”, EGU General Assembly, Vienna, AUSTRIA
 • Matiatos I., M.P. Papadopoulou and E. Varouchakis (2016), “Statistical Performance Evaluation of Spatiotemporal Characteristics of Groundwater Flow and Contaminant Mass Transport”, EGU General Assembly, Vienna, AUSTRIA

2015

 • Tampouratzi V-L., M.P. Papadopoulou and K. Karantzalos (2015), “Remote Sensing and Empirical Methodologies to Assess Green Water Footprint in River Basin Scale”, E-proceedings 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece
 • Skiada M. and M.P. Papadopoulou (2015), “Development of Methodology to Prioritize Adaptation Measures to Climate Change in the Transport Sector”, E-proceedings 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.
 • Tzima K. and M.P. Papadopoulou (2015), “Flood Hazard and Risk Management Utilizing Hydraulic Modeling and GIS Technologies in Urban Environment”, E-proceedings 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.
 • Theologou I., I. Kagalou, M.P. Papadopoulou and K. Karantzalos (2015), “Evaluating Multi-temporal High Resolution Satellite Chlorophyll–α Maps in Sensitive Shallow Inland Water Systems: The Case of Lake Karla”, E-proceedings of 9th World Congress of EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey.
 • Marini E., M.P. Papadopoulou and V.K. Tsoukala (2015), “Water Footprint Assessment in River Basin Scale Using GIS Technology”, E-proceedings of 9th World Congress of EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey.
 • Mpreska H., G. Konstantzos and M.P. Papadopoulou, (2015) “Environmental Performance of Mid-Sized Waste-Water Treatment Facilities Based on Life Cycle Assessment”, IWA Balkan Young Water Professionals Conference, pp. 375 -384, Thessaloniki, GREECE
 • Matiatos I., E. Varouchakis and M.P. Papadopoulou (2015) “Estimation of Water Table Level and Nitrate Pollution based on Geostatistical and Multiple Mass Transport Models”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-4049, EGU General Assembly, Vienna AUSTRIA.

2014

 • Matiatos I., E. Varouchakis, and M.P. Papadopoulou (2014), “Geostatistical Sensitivity Analysis of Groundwater Numerical Models“, 10th International Hydrogeological Congress, Vol. 1, pp. 447-456, Thessaloniki, Greece
 • Skrimizea I., D. Papakonstantinou and M.P. Papadopoulou (2014), “Strategic Environmental Impact Assessment in the framework of climate change adaptation”, Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations Conference, Athens, GREECE
 • Theologou I., K. Karantzalos, M. Chamoglou, M.P. Papadopoulou and I. Kagalou (2014), “Earth observation techniques applied to monitor inland water quality in Mediterranean Region: A case study in Lake Karla”, Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observations Conference, Athens, GREECE.
 • Papadopoulou M.P., Charchousi D., V.K. Tsoukala, Ch. Giannakopoulos and M. Petrakis (2014), “Water footprint assessment of applied agricultural policies based on climate change scenarios”, E-proceedings of ADAPTtoCLIMATE International Conference, Nicosia, Cyprus.

2013

 • Dimitriou G. and Μ.P. Papadopoulou (2013), “Map pollution in an uncontrolled solid waste dumpsite: The impacts of a METRO infrastructure facility in the improvement of soil and water resources”, E-proceedings of 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens Greece
 • Charchousi D., V.K. Tsoukala and M.P. Papadopoulou, (2013), “Benchmarking Methodologies for Water Footprint Calculation in agriculture”, E-proceedings of International Conference “Water is Necessary for Life, WIN4LIFE”, Tinos Greece.
 • Koutantelia V. and M.P. Papadopoulou (2013), “Environmental Impact Assessment of an Industrial Activity based on Life Cycle Analysis and Water Footprint Concept”, E-proceedings of International Conference “Water is Necessary for Life, WIN4LIFE”, Tinos Greece.
 • Tzoraki O., G. Dörflinger, Ch. Dimitriou, M.P. Papadopoulou, N.P. Nikolaidis, “Environmental Quality Standards (EQSs) Methodology Development Applied to Intermittent Flow River Basins”, (2013), E-proceedings of 1st International Conference on Remote Sensing and Geo-information of Environment, Paphos, Cyprus.

2011

 • Tsoukala V.K., P.-M.G. Stathatou, M.P. Papadopoulou, A. Stamou, N. Spiliotopoulou, C. Theoxari and S. Papagrigoriou (2011), “Water Footprint: An Environmental Friendly Concept to Address Water Crisis”, E-proceedings 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.
 • Papadopoulou M.P. and V.K. Tsoukala (2011), “Deciding and Evaluating Interventions on Coastal Zone Using Environmental Indicators”¸ E-proceedings 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Greece.