ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Επιστημονικά Περιοδικά

2024

 • Papakonstantinou G.F.D. and Papadopoulou M.P. (2024), “Establishing cultural and natural heritage areas as protected landscapes: an institutional framework for Greece”, Planning Practice & Research, https://doi.org/10.1080/02697459.2024.2358277
 • Sifounakis O., Haas E., Butterbach-Bahl K., Papadopoulou M.P. (2024), “Regional assessment and uncertainty analysis of carbon and nitrogen balances at cropland scale using the ecosystem model LandscapeDNDC”, Biogeosciences, https://doi.org/10.5194/bg-21-1563-2024

2022

 • Papadopoulou M.P. and A. Vlachou (2022), “Conceptualization of NEXUS Elements in Marine Environment (Marine NEXUS)”, Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration https://doi.org/10.1007/s41207-022-00322-6
 • Papadopoulou C.A, M.P. Papadopoulou, C. Laspidou (2022), “Implementing Water-Energy-Land-Food-Climate Nexus Approach to Achieve the Sustainable Development Goals in Greece: Indicators and Policy Recommendations”, Sustainability, 14, 4100. https://doi.org/10.3390/su14074100
 • Tzoraki O. and M.P. Papadopoulou (2022), “Ecological risk assessment of heavy metals in the river sediment of Evrotas’ mountainous streams”, Greece, Fresenius Environmental Bulletin Vol. 31, No. 01 pp. 24-33

2021

 • Fernandez-Anez N., A. Krasovskiy, M. Müller et al., (2021), Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives”, Air Soil and Water Research, Vol. 14, https://doi.org/10.1177/11786221211028185
 • Ntaliou L, Koliotsis P-T, Papadopoulos D, Sanidas E, Velliou M, Papadopoulou M.P., Barbetseas J (2021)“The impact of environmental factors on blood pressure”, Arterial Hypertension, Vol. 30, pp. 72-76 (in Greek)

2020

 • Papadopoulou M.P., D. Charchousi K. Spanoudaki, A. Karali, K. Varotsos, C. Giannakopoulos, M. Markou and M. Loizidou (2020) “Agricultural water vulnerability under climate change conditions in Cyprus”, Atmospere, Vol. 11, No. 990, https://doi:10.3390/atmos11090990
 • Koliotsis P. TS. & M.P. Papadopoulou, (2020) “Spatial Analysis of Urban Greenspace Accessibility at the City Level”, European Journal of Environmental Sciences, Vol. 10, No.1, pp.15-21 https://doi.org/10.14712/23361964.2020.3
 • Laspidou, C., N. Mellios N., A. Spyropoulou, D. Kofinas and M.P. Papadopoulou(2020), “Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutionsScience of Total Environment, Vol. 717, 137264, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137264
 • Papadopoulou C.A, M.P. Papadopoulou, C. Laspidou, S. Munaretto & F. Brouwer (2020), “Towards a Low-Carbon Economy: A Nexus-Oriented Policy Coherence Analysis in Greece”, Sustainability, Vol. 12, Issue 1, https://doi.org/10.3390/su12010373

2019

 • Matiatos I., E. Varouchakis & M.P. Papadopoulou (2019),“Performance evaluation of multiple numerical models and a geostatistical surrogate model simulating groundwater flow and nitrate mass transport”, Environmental Modeling and Assessment, https://doi.org/10.1007/s10666-019-9653-7
 • Chowdhury S., F. Kabir, I. Chowdhury & M.P. Papadopoulou (2019), “Importing and Exporting Agricultural Crop Products: An Assessment of Virtual Water Flow (VWF) in Saudi Arabia Arabian”, Arabian Journal for Science and Engineering, https://doi.org/10.1007/s13369-018-3627-y

2017

 • Charchousi D., M.P. Papadopoulou K. Spanoudaki, D. Alexakis, C. Giannakopoulos and A. Karali (2017), “Assessing the vulnerability of agriculture to climate change: The case of Cyprus”, European Water, Vol. 59, pp. 351-356
 • Chowdhury S., O. KM Ouda & M.P. Papadopoulou (2017)“Virtual Water Content for Meat and Egg Production through Livestock Farming in Saudi Arabia”, Applied Water Science, Vol. 7, Issue 8, pp. 4691–4703, https://doi.org/10.1007/s13201-017-0631-4
 • Γαϊτάνης Δ. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2017) “Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Συμβατικής vs. Βιολογικής Αμπελουργίας με Ανάλυση Κύκλου Ζωής”, ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, Τόμος 26, σελ. 53-66

2016

 • Papadopoulou M.P., Marini E. & V.K. Tsoukala (2016), “Is Water Footprint Assessment reliable in River Basin Scale?European Water, Issue 56, pp. 21-32
 • Theologou I., I. Kagalou, M.P. Papadopoulou and K. Karantzalos (2016), “Multitemporal Mapping of Chlorophyll-α in Lake Karla from High Resolution Multispectral Satellite data”, Environmental Processes, Vol. 3, Issue 3, pp 681–691
 • Klontza E., E. Kampragkou, K. Ververidis, M.P. Papadopoulou and D.F. Lekkas, (2016) “Evaluation of water saving measures for mid-sized tourist lodging units: The case of Samos Island, Greece”, European Journal of Environmental Sciences, Vol. 6, No. 1, pp. 37–42
 • Papadopoulou M.P., Charchousi D., V.K. Tsoukala, Ch. Giannakopoulos and M. Petrakis (2016), “Water footprint assessment considering climate change effects on future agricultural production in Mediterranean region”, Desalination and Water Treatment, Vol. 57, Issue 5, pp. 2232-2242

2015

 • Charchousi D., Tsoukala V.K. and M.P. Papadopoulou (2015), “How Evapotranspiration Process May Affect the Estimation of Water Footprint Indicator in Agriculture?”, Desalination and WaterTreatment, Vol. 53, 12, pp. 3234-3243

2014

 • Dimitriou G. and M.P. Papadopoulou (2014), “Environmental impact assessment of a METRO infrastructure facility construction site by modelling water and soil pollution”, GLOBAL NEST Journal, Vol. 16, No. 4, pp. 640-652, 2014
 • Papadopoulou Μ.P. and C. Antoniou (2014), “Environmental Impact Assessment Methodological Framework for Liquefied Natural Gas terminal and Transport Network Planning”, Energy Policy, Vol. 68, pp. 306-319

2012

 • Stathatou P.-M.G., V.K. Tsoukala, M.P. Papadopoulou, A. Stamou, N. Spiliotopoulou, C. Theoxari and S. Papagrigoriou (2012), “An Environmental Approach for the Management and Protection of Heavily Irrigated Regions”, GLOBAL NEST Journal, Vol. 14, No. 3, pp. 276-283

2011

 • Papadopoulou M.P. (2011), “Optimization Approaches for the Optimal Control of Seawater Intrusion and its Environmental Impacts in Coastal Environment”, Pacific Journal of Optimization, Vol.7, No. 3, pp. 479-502

2010

 • Nikolos Ι.K., M.P. Papadopoulou and G.P. Karatzas (2010), “Artificial Neural Network and Dιfferential Evolution Methodologies used in Single- and Multi- Objective Formulations for the Solution of Subsurface Water Management Problems”, International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, DOI: 10.1504/IJAIP.2010.036401, Vol. 2, No. 4, pp. 365-377
 • Papadopoulou M.P., I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas (2010), “Computational Benefits using Artificial Intelligent Methodologies for the Solution of an Environmental Design Problem – Saltwater Intrusion”, Water Science and Technology, doi: 10.2166/wst.2010.442, Vol. 62, No. 7, pp. 1479-1490
 • Papadopoulou M.P., E.A. Varouchakis and G.P. Karatzas (2010), “Terrain Discontinuities Effects in the Regional Flow of a Complex Karstified Aquifer”, Environmental Modeling and Assessment, DOI: 10.1007/s10666-009-9207-5, Vol. 15, No. 5, pp. 319-328

2009

 • Papadopoulou M.P., E.A. Varouchakis and G.P. Karatzas (2009), “Simulation of Complex Aquifer Behavior using Numerical and Geostatistical Methodologies”, Desalination, doi:10.1016/j.desal.2007.12.021, Vol. 237, pg. 42-53