ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Εθνικά Συνέδρια

2019

 • Ταμπουρατζή Λ.-Β., Κ. Καράντζαλος και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2019), “Υπολογισμός του πράσινου υδατικού αποτυπώματος σε επίπεδο λεκάνης απορροής”, 14ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας (ΕΥΕ), Βόλος.
 • Καραμούτσου Ε., Β.Κ. Τσουκαλά και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2019), “Αξιολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης περιβαλλοντικών έργων”, 14ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας (ΕΥΕ), Βόλος.

2015

 • Γαϊτάνης Δ. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2015), “Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως Εργαλείο Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιπτώσεων Αγροκτημάτων Συμβατικής και Βιολογικής Καλλιέργειας”, 3o Κοινό Συνέδριο 13ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας (ΕΥΕ), 9ο Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και 1ο Συνέδριο Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη», Αθήνα.
 • Λιασκόπουλος Δ. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2015), “Εκτίμηση του κόστους χρήσης νερού με βάση το υδατικό αποτύπωμα”, 3o Κοινό Συνέδριο 13ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας (ΕΥΕ), 9ο Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και 1ο Συνέδριο Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη», Αθήνα.
 • Θεοδωρίδου Π., Καρατζάς Γ., Βαρουχάκης Ε και Παπαδοπούλου Μ.Π., (2015), “Διερεύνηση μέτρων απόστασης στη χωρική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων”, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, 15-18 Απριλίου, Αθήνα.

2014

 • Στάθης Φ. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2014), “Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Έργων Τουριστικής Ανάπτυξης στα Πλαίσια της Αειφορικής Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών”, Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαχείρισης και Βελτίωσης των Παράκτιων Ζωνών, σελ. 97-106, Αθήνα
 • Πρωτόπαπα Β. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2014), “Οι Πράσινες Νησιωτικές Κοινότητες ως Πρότυπο Μοντέλο Ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό”, Πρακτικά 12oυ Επιστημονικού συνεδρίου Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (RSAI, ERSA) «Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: σύγχρονες προκλήσεις», Αθήνα.
 • Σκριμιζέα Ε., Δ. Παπακωνσταντίνου και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2014), “Προς μια Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Ο ρόλος της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”, Πρακτικά 1ου συνεδρίου “Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή”, Βόλος.

2012

 • Ματιάτος Ι. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2012), “Έλεγχος νιτρορύπανσης σε αρδευτικές περιοχές στην Τροιζήνα με τη συνδυαστική χρήση μοντέλων αγρο-οικοσυστημάτων και μεταφοράς μάζας για την επιτευξη αειφορικής διαχειρισής του φυσικού περιβαλλοντος”, 2o Κοινό Συνέδριο 12ο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Εταιρείας (ΕΥΕ) και το 8ο Συνέδριο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη», σελ. 1212-1225, Πάτρα.
 • Στρατηγέα Α. και Μ.Π. Παπαδοπούλου (2012), “Η συμβολή του συμμετοχικού σχεδιασμού στη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Η εφαρμογή της Οδηγίας (2000/60/ΕΚ) στην Ελληνική πραγματικότητα”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τομος 2, σελ. 1303-1311, Βόλος.

2011

 • Ζερβούδη Β., Μ.Π. Παπαδοπούλου και Β.Κ. Τσουκαλά (2011), “Οι περιβαλλοντικοί δείκτες ως εργαλείο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε παράκτιο αστικό περιβάλλον”, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαχείρισης και Βελτίωσης των Παράκτιων Ζωνών, σελ. 293-302, Αθήνα