ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Επικοινωνία

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
& Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διεύθυνση

Κτίριο Βέη (2ος Όροφος)
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Αθήνα, Τ.Κ. 15780

Τηλέφωνο

210 7724175

Email

mpapadop@mail.ntua.gr