ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Φωτογραφικό Υλικό

Στα πλαίσια των μαθημάτων που προσφέρει το εργαστήριο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τεχνικά έργα και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Φωτογραφικό Υλικό)