ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Προσωπικό

Διευθύντρια

Μαρία Παπαδοπούλου

Η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ (email: mpapadop@mail.ntua.gr).

Είναι μέλος της Ειδικής Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων. Το Απρίλιο του 2020 κατέκτησε το 1ο βραβείο στο Pan-European EUvsVirus Hackathon με την ομάδα Sewers4COVID για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο αγώνα κατά του κορονοϊού.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998) και έχει διδακτορικό δίπλωμα στην περιβαλλοντική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Vermont USA (2002). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος της ΕΕ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2003-2007). Τα κυριότερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης φυσικών πόρων, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των υδατικών πόρων και οικοσυστημάτων, εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής, διασύνδεσης Νερού–Ενέργειας–Τροφής-Οικοσυστημάτων στο χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον (Water-energy-food-ecosystems NEXUS), μοντελοποίησης και βέλτιστης διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων και των οικοσυστημικών τους υπηρεσιών (Υπόγειο Υδατικό Αποτύπωμα).

Έχει διατελέσει σύμβουλος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπεύθυνη για την παρακολούθηση των έργων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ (2007-2009). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνη και κύρια ερευνήτρια σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς (H2020, LIFE) και Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ). Έχει συγγράψει περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Εργάζεται ως ανεξάρτητη αξιολογήτρια για προγράμματα της ΕΕ (FP7, H2020, PRIMA) αλλά και εθνικά, ενώ είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και  μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Από τον Αύγουστο του 2020, έχει αναλάβει την προεδρεία του ΔΣ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Κατεβάστε το βιογραφικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Δωροθέα Δημητρίου

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, 1981.

Μελετητής τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων, κτηματογραφήσεων, πολεοδομικών σχεδίων και επεκτάσεων πόλεων, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, σχεδίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης περιοχών και ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τοπίων.

Project manager σε έργα προώθησης, προβολής και διαχείρισης περιεχομένου πολιτιστικών, τουριστικών πόρων, τοπίων και προορισμών στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Μόνιμο μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ, στην καταληκτική βαθμίδα.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο εφαρμοσμένο διδακτικό έργο προπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής.

Συγκεκριμένα για περισσότερο από δέκα χρόνια του μαθήματος «Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου». Επίσης για περισσότερο από τριάντα χρόνια, από την εισαγωγή τους στην Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ έως σήμερα, των μαθημάτων «Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον», «Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων», «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις» και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός».

Είναι επιστημονικός συνεργάτης, από την ίδρυσή του, του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ.

Ειδική σύμβουλος για τον χαρακτηρισμό της περιοχής της περιοχής του Παρράσιου Πάρκου Κληρονομιάς ως Προστατευόμενο Τοπίο από το 2015.

Ακριβή Λέκα

Η Ακριβή Λέκα είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., αποφοιτώντας τον Ιούνιο του 1998 από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΔΠΜΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Σ.Α.Τ.Μ.-Μ.Γ. – Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» (Φεβ’2001).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science in Environmental Management του προγράμματος «Environmental Resource Management». Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου με θέμα «Περιβαλλοντική Αστική Βιωσιμότητα σε Μεσαίας κλίμακας Παράκτιες Πόλεις. Προσέγγιση με Περιβαλλοντικούς Δείκτες.», το οποίο εκπόνησε στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Ακαδημαϊκά έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων με αντίστοιχες δημοσιεύσεις κλπ. σε θέματα που άπτονται του περιβαλλοντικού σχεδιασμού με τη χρήση διάφορων εργαλείων όπως περιβαλλοντικούς δείκτες, πολυκριτηριακή ανάλυση καθώς και ανάλυση κύλου ζωής παραγωγικών διαδικασιών σε σχετικά θέματα.

Συνεπικουρoύσε στα μαθήματα με περιβαλλοντική διάσταση ως ΥΔ στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ενώ από το Μαϊο του 2014 συμμετεχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων στον αστικό και περιαστικό χώρο και χωρικού σχεδιασμού γενικότερα με την ιδιότητα του ΕΔΙΠ.

Επαγγελματικά, από το έτος κτήσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (1998) έχει εκπονήσει πλήθος τοπογραφικών και περιβαλλοντικών μελετών σε πολλές κατηγορίες έργων ενώ από το 2006 ασχολείται με τον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα έχει σε τομείς όπως Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός σε αστικό και περιαστικό επίπεδο, Οριζόντια Περιβαλλοντική Πολιτική, παρατήρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε αστικό και περιαστικό επίπεδο, Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα στον σχεδιασμό, Σχεδιασμός με βάση την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Δημήτρης Γ. Παπακωνσταντίνου

Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ.

Από το 1981 συντονιστής και μελετητής τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων, κτηματογραφήσεων, χωροταξικών και αναπτυξιακών σχεδίων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ανάδειξης και προστασίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Σύμβουλος στον χώρο του τουρισμού για την διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών πόρων και προορισμών με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Μόνιμο μέλος, στην καταληκτική βαθμίδα, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της ΣΑΤΜ-ΜΓ στα προπτυχιακά μαθήματα Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.

Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ από την ίδρυσή του.

Από το 2009 συνδιδάσκων του μεταπτυχιακού μαθήματος Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ειδικά θέματα διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Γεωπληροφορική» της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για την θεσμοθέτηση του Παρράσιου Πάρκου Κληρονομιάς ως Προστατευόμενο Τοπίο. Μέλος του Parrhasian Heritage Foundation των ΗΠΑ, του οποίου είναι Αντιπρόεδρος την τελευταία τριετία.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικός σχεδιασμός, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και νέες τεχνολογίες, επιπτώσεις στο περιβάλλον από έργα και προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει το έργο του σε περιοδικά και συνέδρια.

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οδυσσέας Σηφουνάκης

Ο Οδυσσέας Σηφουνάκης είναι Γεωπόνος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ) με ειδίκευση στην Αγροτική μηχανική και Περιβάλλον. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Υδρολογία (Utrecht University, NL). Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας και μέλος του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το ερευνητικό του ενδιαφέρον προσανατολίζεται στην εκτίμηση της επίδρασης της γεωργίας στο περιβάλλον σε μεγάλη κλίμακα και υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, σε συνεργασία με το Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Meteorology and Climate Research – Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), Germany. Επίσης, έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία με τη συμμετοχή του στα μαθήματα “Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον” και “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις”. Παράλληλα, ασχολείται με ευρωπαϊκά έργα έρευνας και τεχνολογίας και συμμετέχει ως αξιολογητής και ελεγκτής σε προγράμματα της ΕΕ στους τομείς Γεωργίας και Περιβάλλοντος. Έχει εργαστεί σε εθνικά προγράμματα για την εκτίμηση των αέριων εκπομπών από τη γεωργία καθώς και τη μείωση εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Aσχολείται με τη διερμηνεία και μετάφραση και έχει συνεργαστεί με το κρατικό Φινλανδικό Ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μιλάει Αγγλικά (C2), Ολλανδικά (B1) και Γαλλικά (A2).

Δέσποινα Χαρχούση

Η Δέσποινα Χαρχούση έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2012. Το 2014 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ. Από το 2015 συμμετέχει ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα του ΕΜΠ. Παράλληλα, συμμετέχει στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και στη διαχείριση ερευνητικών έργων. Από το 2016 εκπονεί Διδακτορική Διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση του Υπόγειου Υδατικού Αποτυπώματος (ΥΥΑ) ως δείκτη χάραξης πολιτικών ορθολογικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων σε περιοχές της Μεσογείου που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή». Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείρηση υδατικών πόρων, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στους υδατικούς πόρους, το υδατικό αποτύπωμα, η πολυκριτηριακή αξιολόγηση στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων.

Κοσμάς Σταμπουλίδης

Είμαι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ), στη θεματική περιοχή: “Διερεύνηση των Επιδράσεων της Κλιματικής Αλλαγής στο Φαινόμενο των Δασικών Πυρκαγιών με Μεθόδους Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής (GIS) – Στρατηγικές Διαχείρισης και Λήψης Αποφάσεων για την Ελληνική Επικράτεια”. Κατέχω δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο – “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς – “Ηλεκτρονική Μάθηση”. Ο βασικός τίτλος σπουδών μου είναι του “Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων” του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, είμαι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και υπηρετώ στο Πυροσβεστικό Σώμα στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με την παρατήρηση και προσομοίωση της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την αναζήτηση μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος.

Γεώργιος Φαίδων Παπακωνσταντίνου

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ασχολείται από το 2015 με θέματα γεωπεριβάλλοντος, γεωλογικών ερευνών πεδίου, γεωλογικών χαρτογραφήσειων, διερεύνησης γεωλογικής επικινδυνότητας, προστασίας περιοχών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Συμμετέχει στην μελετητική ομάδα για την θεσμοθέτηση του Παρράσιου Πάρκου Κληρονομιάς ως Προστατευόμενου Τοπίου και στις δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου του Parrhasian Heritage Foundation.

Συνεπικουρεί, ως ΥΔ από το 2019, στα μαθήματα Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της ΣΑΤΜ-ΜΓ.

Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ. Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, HellasGI.

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Χρυσαΐδα Παπαδοπούλου

Η Δρ. Χρυσαΐδα-Αλίκη Παπαδοπουλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει Δίπλωμα Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού (2008), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική (2011) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2017) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η Διδακτορική της Διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη ενός Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων με ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης και μεθόδων Οπτικοποίησης για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον Χωρικό Σχεδιασμό. Από το 2008 εργάζεται ως ερευνήτρια και έχει συμμετάσχει σε μία σειρά Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Από το 2008 έως το 2015 εργάστηκε ως Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ ενώ από το 2020 εντάχθηκε στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με γνωστικά αντικείμενα: α) Χωροταξία και Αστικό Περιβάλλον και β) Ειδικά Πληροφοριακά Συστήματα. Από το 2008 εργάζεται επίσης ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, στον Χωρικό Σχεδιασμό και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στις Έξυπνες Πόλεις, στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και στη Γεωπληροφορική, στα Χωρικά Μοντέλα, στην Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.