ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Η Καθ. Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τίτλο «Περιβάλλον, τεχνολογική καινοτομία και νεοφυής επιχειρηματικότητα» επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων της χώρας με τη συνδρομή σύγχρονων καινοτόμων εργαλείων που θα συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#a5129531-dc1c-48ec-a1c7-af4a00ad661b (μετά το 38’).