ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Υποδομή

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ λειτουργεί σε ειδική αίθουσα στον 2ο όροφο του κτηρίου Βέη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ). Διαθέτει δυνατότητα εργαστηριακής άσκησης 15-20 φοιτητών για την εξοικείωση τους σε βασικές μεταβλητές του φυσικού περιβάλλοντος όπως είναι το ανάγλυφο, το νερό, το έδαφος, το κλίμα, η βλάστηση και το τοπίο.

Για κάθε μια από αυτές τις μεταβλητές υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισμός ακριβούς μέτρησης και παρακολούθησής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • ο Σύγχρονος Μετεωρολογικός Σταθμός εγκατεστημένος στο κτήριο Βέη με online μετάδοση δεδομένων βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου, σχετικής υγρασίας και software για αθροιστικά αποτελέσματα και επεξεργασίας στοιχείων.
 • το Όργανο μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα (CO και CO2): AEROQUAL
 • το Όργανο in-situ μέτρησης ποιότητας νερού: MPTROLL 9500
 • In-situ όργανα μετρήσεων υπόγειων υδάτων: Σταθμήμετρο, δειγματολήπτης, αγωγιμόμετρο, pH-μετρο.
 • Όργανα μέτρησης stress βλαστήσης
 • Όργανο μέτρησης θορύβου: Ηχόμετρο Extech 407768
 • Όργανα Εκτίμησης Εδαφικών Συνθηκών CP4, μακρο και ιχνοστοιχείων εδάφους

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου σε Η/Υ και υπολογιστικά προγράμματα περιλαμβάνει

 • Visual MODFLOW Flex Pro (Finite difference-Finite Volume groundwater flow and contaminant mass transport simulator) including an 1-Standalone Softkey license and Network 10-user license GISARCVIEW
 • Sima Pro (Life Cycle Assessment) including  1-Standalone Softkey license
 • ArgusΟΝΕ – Princeton Transport Code (PTC) (Finite element groundwater simulator) student version
 • Strater® | Geophysical mapping, modeling & analysis software