ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Στρογγυλα Τραπέζια / Ημερίδες

2021

Καθηγήτρια Μαρία Π. Παπαδοπούλου (Συντονίστρια)
Καθηγητής Κώστας Συνολάκης
Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη
κ. Χρήστος Οικονόμου Αν. Δ/ντης DG MARE EE

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) διοργάνωσε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως κινητήρια δύναμη για την μετάβαση των κοινωνιών σε ένα πιο πράσινο μέλλον». Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η Πρόεδρος του Ο. ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Καθηγήτρια ΕΜΠ κ. Μαρία Παπαδοπούλου, και συμμετείχαν ως ομιλητές ο Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος του Κολλεγίου Αθηνών, κ. Κώστας Συνολάκης, η Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φοίβη Κουντούρη, και ο Αναπληρωτής Διευθυντής και Προϊστάμενος Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης για τη Ναυτιλιακή Πολιτική και τη Γαλάζια Οικονομία, κ. Χρήστος Οικονόμου.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση η Καθηγήτρια Μ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στη σύγχρονη πρόκληση του σήμερα, την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη συστράτευσης της επιστήμης, της πολιτείας και της κοινωνίας, ώστε να υπάρξει στοχευμένη αντιμετώπιση των εκτεταμένων επιπτώσεων.

Στη συνέχεια ο Καθηγητής Κ. Συνολάκης αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του Ελληνικού Κλιματικού Νόμου, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τη συνδρομή και της Ειδικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η Καθηγήτρια Φ. Κουντούρη τοποθετήθηκε σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.Μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουν την ευκαιρία στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, να θέσουν υψηλούς στόχους για την αποτελεσματική χρήση των πόρων τους, την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την μετάβαση σε μια πράσινη και αειφόρο οικονομία με σημαντικά οφέλη για την Ελληνική κοινωνία.

Τέλος, ο κ. Χ. Οικονόμου αναφέρθηκε στις ευκαιρίες από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και την ανάγκη συνεργιών μεταξύ των τομεακών δράσεων για την μεγιστοποίηση του οφέλους.

WEBSITE: https://cest.gnest.org/sg/round-table

2013

  • Papadopoulou M.P. (2013), “Prospects and Modern Techniques for an Optimal Groundwater Management”, Work-shop «Water Resources Prospects and Needs», April 22nd, Amman Jordan.

2010

  • Παπαδοπούλου Μ.Π. (2010), “Το Πρόβλημα της Υφαλμύρινσης & οι Περιβαλλοντικές Προεκτάσεις στο Παράκτιο Περιβάλλον”, Ημερίδα «Νερό: Αγαθό εν ανεπαρκεία», Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), 22 Μαρτίου, Αθήνα.

2009

  • Παπαδοπούλου Μ.Π. και Β.Κ. Τσουκαλά (2009), “Προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα”, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 2538, σελ. 21.