ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Το Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 322 της 22ας Δεκεμβρίου 1999 (ΦΕΚ Α 307/31.12.99) και λειτουργεί στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής του από το 1999 έως το 2006, ήταν ο Καθηγητής Κώστας Κασσιός. Από το 2006 μέχρι το 2015, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου ανέλαβε ο Καθηγητής Άγγελος Σιόλας. Το Μάϊο του 2015, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, η διεύθυνση του Εργαστηρίου ανατέθηκε στην Καθηγήτρια Μαρία Π. Παπαδοπούλου.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει το σημαντικό επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Σχολής στα αντικείμενα του Περιβάλλοντος.

Παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται σε αντικείμενα αιχμής όπως ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Διασύνδεση Νερού-Ενέργειας-Τροφής-Οικοσυστημάτων (WEFE NEXUS), η Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος, η Περιβαλλοντική πολιτική με έμφαση στα θέματα Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τη διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων, η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Έργα και Δραστηριότητες και η Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων από Σχέδια και Προγράμματα.

Από την ίδρυσή του στο Εργαστήριο εντάχθηκε το Ελληνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΚΠΕ), μέρος του Δικτύου των Κέντρων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε ως ερευνητικό πρόγραμμα τον Μάρτιο του 1993 με Ιδρυτές και βασικούς συντελεστές το ΕΜΠ, την DG XI της ΕΕ και το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.

Καλή περιήγηση!

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Μαρία Π. Παπαδοπούλου,
Καθηγήτρια ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ